CABI

Fasthold seniorer

Når du fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Med en bevidst indsats undgår du samtidigt fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Ændringen af pensionsloven betyder, at alle skal arbejde længere. Og da stadig færre kommer til arbejdsstyrken, er der opstået et endnu større behov for at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne og ældre medarbejdere i virksomhederne.

Der er meget, du kan gøre som virksomhed

Det er et fælles ansvar mellem virksomheden og medarbejderne at fastholde de erfarne medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet. Men en forudsætning for, at det bliver et fælles ansvar, er, at muligheder for tilpasning af jobbet er kendt af alle.

Fra talrige undersøgelser ved vi, at følgende kan være medvirkende til at fastholde medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet:

 • God ledelse – at ledelsen ser og anderkender medarbejderne, også de ældre
 • Signaler fra ledelsen om at virksomheden gerne vil fastholde de erfarne medarbejdere
 • Anerkendelse til medarbejderne for deres bidrag og interesse i fortsat udvikling
 • Muligheden for fleksibilitet i arbejdstid og – opgaver (tilpasning af jobkrav)
 • Forventning om og mulighed for fortsat faglig udvikling
 • Kendskab/rådgivning om tilbagetrækningsordninger (efterløn, delvis efterløn, pension). Mange ældre medarbejdere kan ikke trække sig tilbage så tidligt, som de forventede
 • Anerkendelse af viden og kompetencer
 • Seniorsamtale/personlig rådgivning
 • Seniorpolitik/livsfasepolitik

Hvornår betragtes man som senior i din virksomhed?

Nogle steder sker der en automatisk forøgelse af feriedage fra en bestemt alder, men har I fået tilpasset jeres definition til den ændrede pensionsalder? Det kan i dag være alt for tidligt at tale om ”senior” når en medarbejder fylder 50 eller 55 år, for der er stadig 10 – 15 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Og det er vigtigt fortsat at holde fokus på den faglige og personlige udvikling, hvis medarbejderen fortsat skal være på arbejdsmarkedet.

Få viden og del erfaring på området

Der findes ikke kun én god løsning på, hvordan du bedst kan fastholde de erfarne medarbejdere. Derfor har Cabi oprettet en gruppe på LinkedIn, hvor praktikere kan dele viden, erfaringer og stille spørgsmål. Her kan du afprøve idéer, få sparring og praktiker til praktiker inspiration.

Udskriv E-mail

                                      

 Formand       John Becker

 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Næstformand  Emil O. Larsen   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Kasserer                                                      Peder Luckmann
 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Bestyrelsesmedlem                                   
 Benny Jensen  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Bestyrelsesmedlem                          
 Ib Grandgaard       Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udskriv E-mail

Vores målsætning

Senior Erhverv Sønderjylland (SES) er et netværk med aktive og dynamiske ledige 50+ i Sønderjylland, hvor formålet er:

- at formidle ledige job eller opgaver på arbejdsmarkedet.
- at formidle kompetent arbejdskraft med erfaringer til vore virksomheder.

For at blive registreret som medlem i Senior Erhverv skal man være fyldt 50 år. (iht. til bekendtgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR.dk)

 • Som A1-medlem optages erhvervsaktive ledige 50+, kontanthjælpsmodtager og fritstillet, som er jobsøgende og tilmeldt Jobcentret med rådighedspligt.
 • Som A2-medlem optages jobsøgende erhvervsaktive 50+, kontanthjælpsmodtagere, Fleksibel-efterlønner, førtids- og folkepensionister, uden rådighedspligt, men som er jobsøgende.
 • B-medlemmer optages erhvervsaktive seniorer, der søger andre arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet, og som gerne vil yde en indsats for netværket.

Senior Erhverv Danmark består pt. af 23 lokale foreninger for ledige 50+ med fuld gå-på-mod. Grundlaget for Senior Erhverv er frivillig - aktiv medlemsindsats.

Medlemmer i Senior Erhverv er ledige 50+ der søger deltids- eller fuldtidsjob, projektjob eller vikariat.

Foreningen samarbejder med Jobcentre i: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg samt Tønder, med det formål at styrke indsatsen for at få ledige 50+ i arbejde. Desuden er der etableret et samarbejde med flere vikarbureauer, Anden Aktør, samt A-kasserne.

Aktiviteterne opnåes i netværket gennem frivilligt arbejdskraft ydet af vore medlemmer.
Vores medlemsarrangementer omfattede medlemsmøder, virksomhedsbesøg, diverse kurser, temaaften med fokus på de lediges behov og problemer.

Netværket støttes økonomisk af statslige satspuljemidler, underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR.dk).

Udskriv E-mail

Her-finder-i-os

Senior Erhverv Sønderjylland (SES) er et netværk for aktive og dynamiske jobsøgende ledige50+,  som enten kan være fuldtids- eller deltidsansatte, A-kasse medlemmer, fleksibel-efterlønner, kontanthjælpsmodtager, flexlønner,  personer på førtidspension, samt erhvervsaktive pensionister.
Læs mere......

gruppesamarbejde social

Senior Erhverv Danmark består af pt. 24 lokale foreninger for ledige 50+ med fuld gå-på-mod. Grundlaget for Senior Erhverv er frivillig - aktiv medlemsindsats.

Netværket støttes økonomisk af statslige satspuljemidler, og er underlagt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering). Vi samarbejder med Jobcentrene og Anden Aktør.

Foreningen har indgået samarbejdsaftale Jobcentre i Sønderjylland med det formål at styrke indsatsen for at få ledige 50+ i arbejde.

Aktiviteterne styres gennem frivilligt arbejdskraft blandt vore medlemmer. Vores medlemsarrangementer omfattede kontoradministration, medlemsadministration, virksomhedsbesøg, workshop på vort kontor, samt kurser til styrkelse af vore medlemmers kompetencer. Temaaften hvor vi indbyder eller besøger udvalgte foredragsholdere.

Mange seniorer 60+ ønsker at forblive på arbejdsmarkedet, evt. under en Senioraftale, eller evt. på Fleksibel Efterløn, som deltids-, projekt-, eller fuldtidsansat - også selv om de ikke står til rådighed og tilmeldt Jobcentret.

Senior Erhverv Sønderjylland har følgende overordnede mål:

Brænder-du-for at -få-job?
Er du fuld af gå-på-mod.?
Vil du gøre noget aktiv for at få job igen.
Hvem er du - hvad kan vi hjælpe med - for at du finder et job.
Hvad kan du hjælpe med for at styrke vort netværk?.

Vores "guldkorn" til virksomheder er:

 • Jobs kan være fuldtids-, deltids-, projektarbejde -freelance
 • Vi har en lang erhvervserfaring
 • Har stort branchekendskab
 • Har en stor menneskelig og faglig kompetence.
 • Er ansvarsbevidste
 • Er loyale
 • Er meget fleksible
 • Planlægger ofte at holde ferie uden for den "normale" ferieperiode
 • Har ikke barnets 1. sygedag
 • Kan tiltræde med kort varsel
 • Kan tiltræde som midlertidig afløser med tidsbestemt ansættelsesperiode

Bliv medlem

               Vi ses i
Senior Erhverv Sønderjylland

AMR dk CMYK Lille


Senior Erhverv drives for satspuljemidler
via Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR)

Udskriv E-mail


Find NY medarbejder
SEvisitkort

Her kan du vælge, om din nye medarbejder skal ansættes som fuldtids-, deltids-, eller projektansat (tidsbegrænset)

 • Vælg hjemstedskommune for arbejdspladsen.
 • Når listen med billeder og mini-CV vises, klik på foto eller tekst, hvorved det fulde CV fremkommer.
 • Du kan også udskrive Mini-CV'erne med billeder.
 • Sorteringen starter med det arbejdssted (kommune), der vælges.

Mini CV-katalog - alle netværk

Udskriv E-mail

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/